พระราชวังซิตี้พาเลซ – City palace

     ชมคอร์ทยาร์ด สวน และอาคารที่ก่อสร้างตามแผนผังอย่างเป็นระเบียบของพระราชวังหลวงที่ยังคงเป็นที่พักของราชวงศ์แห่งจัยปูร์มาจนทุกวันนี้
   ตื่นตะลึงไปในเคหสถานอันมั่งคั่งของราชวงศ์จัยปูร์ที่พระราชวังซิตี้พาเลซ ซึ่งประกอบไปด้วยประตูอันงดงาม คอร์ทยาร์ดที่รื่นรมย์ และนิทรรศการที่แบ่งออกเป็นสัดส่วนต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ Maharaja Sawai Man Singh II

  พระราชวังนี้สร้างขึ้นโดยมหาราชาสวาอี ชัยสิงห์ ในศตวรรษที่ 18 ออกแบบมาเพื่อเป็นสถานพักผ่อนจากโลกภายนอกของราชวงศ์อย่างแท้จริง โดยมีสไตล์การออกแบบโดดเด่นที่ผสมผสานทั้งสถาปัตยกรรมราชบุตรฮินดูและโมกุลอิสลามไว้ด้วยกัน

 

 

  วังมีประตู 3 ประตู ได้แก่ประตู Virendra Pol ประตู Udai Pol และประตู Tripolia ประตู Tripolia สงวนไว้สำหรับสมาชิกของราชวงศ์เท่านั้น คุณจึงสามารถใช้ได้เพียงอีก 2 ประตูที่เหลือ อย่าลืมชมความงามละเมียดของซุ้มโค้งยามลอดผ่านด้วย

  แวะที่อาคาร Mubarak Mahal ซึ่งมีความหมายว่า “วังมงคล” อันสื่อถึงความงามล้ำค่าของตัวอาคาร รูปแบบภายนอกที่เป็นแบบแผนมีระเบียบนั้นผสานลวดลายแบบราชบุตรและยุโรปเข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดภาพอันงดงาม ภายในเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงผ้าส่าหรี งานพิมพ์ และผ้าแพชมินาที่ประณีต

  เดินต่อเข้าไปยังอาคาร Chandra Mahal วังหินทรายสีแดงขนาดเจ็ดชั้น ด้านหน้าตกแต่งด้วยลายดอกไม้ ในขณะที่ห้องภายในเต็มไปด้วยภาพวาดและกระจก ชั้นบนสงวนไว้สำหรับสมาชิกราชวงศ์ผู้อยู่อาศัย คุณสามารถสำรวจชั้นล่างได้อย่างอิสระ ซึ่งมีทั้งพรมสวยๆ และคัมภีร์ที่เก็บรักษาเอาไว้มากมาย

 

 

  สูดลมหายใจแห่งความตื่นเต้นที่ Pitam Niwas Chowk คอร์ทยาร์ดงามหยดย้อยติดกับอาคาร Chandra Mahal ชมความงามของลวดลายนกยูงที่ประดับทางเข้าแต่ละจุด แล้วมองหาสัญลักษณ์ของพระวิษณุ

  ส่วนจุดอื่นๆ ในพระราชวัง มีเช่น Sarvato Bhadra ที่จัดแสดงเครื่องเงินสะสม ส่วนวังมหารานีซึ่งเคยเป็นที่ประทับของฝ่ายใน ก็จัดแสดงอาวุธและภาพเขียนปูนเปียกจำนวนมาก

  อย่าพลาดชมอาคาร Bhaggi Khana ที่มีโบราณวัตถุของอังกฤษ และวัด Govind Dev Ji ซึ่งมีเพดานแผ่นทองคำที่น่าประทับใจ

  พระราชวังซิตี้พาเลซอยู่ทางเหนือของใจกลางเมืองจัยปูร์ สามารถเดินทางมาถึงได้ด้วยรถประจำทางหรือตุ๊กตุ๊ก เปิดทุกวันโดยต้องเสียค่าเข้าชม การเข้าชมแบบผู้นำเที่ยวต้องติดต่อจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวเอง

Tagged , , , ,