มารู้จักเมือง ดาร์จีลิ่ง ประเทศ อินเดีย

ดาร์จิลิ่ง ตั้งอยู่บนแนวสันเขาที่ความสูง 2,134 เมตร จากระดับน้ำทะเล

nomerlot.com รู้จักกันโดยทั่วไปว่า “ ราชินีแห่งขุนเขา ” เป็นเมืองรีสอร์ตที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี และไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของเมือง ก็สามารถมองเห็นเทือกหิมาลัยทอดตัวยาวเหยียด โดยเฉพาะยอดกันเช็งจุงก้าอันสูงตระหง่านและถูกปกคลุมด้วยหิมะขาวตลอดทั้งปี

คำว่า ดาร์จีลิ่ง มีรากฐานมาจากภาษาทิเบตคือคำว่า “ดอร์เจลิง” คำว่า “ดอร์เจ” (Dorja) หมายถึง สายฟ้า คำว่า “ลิง” (ling) หมายถึง สถานที่ ดาร์จีลิ่ง จึงหมายถึง ดินแดนแห่งสายฟ้า

ชื่อเสียงของดาร์จีลิงนั้น เป็นที่รู้จักกันดีไปทั่วโลกว่า เป็นแหล่งปลูกและผลิตชาที่ดีที่สุดในโลก ก่อนที่อินเดียจะได้รับเอกราชจากอังกฤษนั้น และเคยตกอยู่ภายใต้การดูแลของสิกขิมและอังกฤษ โดยอังกฤษได้พัฒนาดาร์จีลิงให้เป็นเมืองตากอากาศ และเมืองศูนย์กลางการค้าอีกแห่งหนึ่งในทำการค้าขายกับทิเบต ดาร์จีลิ่งเป็นเมืองที่ผสมผสานความเจริญของโลกตะวันตกที่แผ่ขยายมาในช่วงอินเดียตกเป็นอาณานิคมของสหราชอาณาจักร บ้านเมืองจึงเต็มไปด้วยตึก และอาคารบ้านเรือนที่สร้างตามไหล่เขาในสไตล์ยุโรป แต่บรรยากาศยังคงพลุกพล่านเบียดเสียดยัดเยียดแบบอินเดีย และแซมด้วยวัดแบบทิเบตที่ประยุกต์แล้ว มีศูนย์กลางการศึกษาของชาวอังกฤษที่เข้ามาตั้งถิ่นฐาน

ดาร์จีลิ่ง (Darjeeling) เมืองในฝันบนเทือกเขาหิมาลัย

ดาร์จีลิ่ง (Darjeeling) ดินแดนแห่งภูเขา สูงไร่ชาสวย ดอกไม้งาม คนน้ำใจดี เป็นถิ่นแดนไกลในฝันที่คนทั้งหลายใฝ่ฝันที่จะมาเยือนดินแดน มหัศจรรย์บนเทือกเขาหิมาลัยแห่งนี้สักครั้งหนึ่งในชีวิต ขึ้นชื่อว่าภูเขาหิมาลัยน้อยคนที่จะไม่รู้จัก น้อยคนที่จะไม่อยากเห็นและสัมผัสดินแดนมหัศจรรย์นี้ ด้านความสูงถือเป็นหลังคาโลกเลยทีเดียว มีเรื่องเล่าขานเป็นตำนาน และ ชาดกต่างๆ ในคัมภีร์ทางศาสนาทั้งพุทธและพราหมณ์กันมายาวนาน รวมทั้งเรื่องจริงที่เป็นสารคดี และบันเทิงคดีที่กล่าวขานถึงเทือกเขาหิมาลัย ก็มีให้เห็นอยู่เป็นประจำในปัจจุบัน

เมืองดาร์จีลิ่ง (Darjeeling) ที่เราจะไปพักในครั้งนี้อยู่บนยอดเขาสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 6,510 ฟุต เรียกว่าเป็นเมืองที่อยู่ในระดับความสูงมากทีเดียว มีอากาศหนาวเกือบตลอดปี และเย็นสบายดีในหน้าร้อนแต่หน้าหนาวก็มีหิมะตกเหมือนกัน เป็นเมืองที่มีภูมิประเทศสวยงามด้วยวิวทิวทัศน์มีภูเขาสูงเป็นฉากหลังความสลับซับซ้อนของยอดเขาดูแล้วสวยงามแปลกตา ในทุกๆ บรรยากาศที่ได้พบเห็น

เมืองดาร์จีลิ่ง (Darjeeling) เป็นเมืองที่ชาวอังกฤษขึ้นมาสร้างไว้เป็นเมืองตากอากาศ บนยอดเขาสูง ในสมัยที่เข้าปกครองอินเดีย และได้สร้างเมืองกัลกัตต้าเป็นเมืองหลวง ในฤดูร้อนอากาศจะร้อนมากบรรดาข้าราชการหรือข้าหลวงสมัยนั้นจึงได้ขึ้นไปสร้างเมืองดาจิลิ่งเป็นเมืองพักตากอากาศหนีร้อน และผู้คนก็ตามขึ้นไปสร้างบ้านเรือนอยู่บนยอดเขาแห่งนี้ และจับจองในที่ที่สวยงามและเหมาะสม สามารถมองเห็นยอดเขา Everest แห่งเทือกเขาหิมาลัย และยอดเขา Khangchenzonga ในรัฐสิขิม ที่มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดปีเป็นฉากหลังที่สวยงามที่สุดถ้ามองจากยอดเขาดาร์จีลิ่ง

เมืองดาร์จีลิ่ง (Darjeeling) เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่ใฝ่ฝันอยากมาสัมผัสบรรยากาศแห่งความสดชื่นในยามเช้า ตอนพระอาทิตย์ขึ้นจะสวยมากที่สุด และความสวยงามของธรรมชาติภูผาสูง ป่าไม้สวย ไร่ชาเขียว น้ำตกใส น้ำใจงาม (ชาวพื้นเมือง) สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของคนภูเขาซึ่งมีความเชื่อและศรัทธาต่อภูเขาและต้นไม้ รวมทั้งเคารพศรัทธาในศาสนา พุทธนิกายมหายาน, ศาสนาฮินดู และความเชื่อเดิมของคนพื้นเมืองที่มีอยู่อย่างน่ามหัศจรรย์

Tagged , ,