มุมไบ (Mumbai) เมืองเศรษฐกิจของโลก

เมืองมุมไบ (Mumbai)
เมืองมุมไบ (Mumbai)
แต่เดิมนั้นชื่อเมืองบอมเบย์ (Bombay) แต่ได้เปลี่ยนมาเป็นมุมไบเมื่อปี ค.ศ. 1995 เป็นแหล่งผลิตภาพยนตร์ชั้นนำที่มาของบอลลีวู้ด (Bollywood) เป็นเมืองท่า เมืองคมนาคม และเมืองการค้าสำคัญที่ติดอันดับ 1 ใน 10 เมืองเศรษฐกิจของโลก ทำให้เป็นที่ตั้งของสถาบันการเงินที่สำคัญของประเทศ

เมืองมุมไบ (Mumbai)

เมืองมุมไบ (Mumbai)
มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ เช่น พิพิธภัณฑ์ศิลปะเจฮานัวร์ (Jehanoir Art Gallery) พิพิธภัณฑ์ปรินซ์ออฟเวลส์ (Prince of Wales Museum) ถนนเลียบชายหาด (Marine Drive) ถ้ำเทวสถานโบราณ (Elephanta Caves) อาคารเก่ามรดกโลก สถานีรถไฟวิคตอเรีย (Victoria Terminus) อาคารที่ทำการรัฐสภา และแลนด์มารค์สำคัญของเมือง ประตูสู่อินเดีย (Gateway of India)

ฤดูท่องเที่ยว ระหว่างเดือนธันวาคม-เดือนกุมภาพันธ์

Tagged ,