หริมันทิรสาหิบ

หริมันทิรสาหิบ
หริมันทิรสาหิบ เป็นคุรุทวาราที่สำคัญที่สุดซึ่งเป็นวิหารของศาสนาซิกข์ หริมันทิรสาหิบ หรือ เรียกสั้นๆว่า วิหารทองคำ ตั้งอยู่ที่เมืองอมฤตสาร เมืองหลวงของแคว้นปัญจาบ ทางภาคเหนือของประเทศอินเดีย สถานที่แห่งนี้จัดว่าเป็นสถานที่ที่สวยงามที่สุดและโดดเด่นที่สุดของเมืองตัววิหารถูกสร้างขึ้นจากทองคำบริสุทธิ์เกือบทั้งหลังจะเห็นเป็นวิหารสีทองเหลืองอร่ามสวยงามและมีอาคารสถาปัตยกรรมที่สวยงามมาก วิหารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี 1604 ต่อมาในปี 1764 วิหารแห่งนี้ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่เพื่อให้มีความสวยงามยิ่งขึ้น โดยตัววิหารนี้ตั้งอยู่กลางออกไปในแม่น้ำ ซึ่งเมื่อมองดูแล้วเหมือนวิหารตั้งอยู่กลางน้ำอย่างโดดเด่น ในวันที่อากาศแจ่มใสจะมองเห็นวิหารส่องสว่างสีทองสวยงามและในช่วงเวลากลางคืนก็จะมีการประดับไฟสวยงามมาก หริมันทิรสาหิบ มีทางเข้าทั้ง 4 ด้านเป็นความหมายของการแสดงถึงการเปิดรับของศาสนาซิกข์นั้นเองและยิ่งในช่วงเวลาตอนกลางคืนเมื่อมีแสงไฟสองมาที่ตัวของวิหารทองแล้ว ยิ่งทำให้เกิดความสวยงามมากขึ้น นั้นทำให้วิหารแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในวิหารที่สวยที่สุดในโลก นอกจากนี้ภายในวิหารมีจำนวน 2 ชั้นสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ซึ่งภายในก็มีสถาปัตกรรมที่โดดเด่นและจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามมากโดยเปิดให้ประชาชนเยี่ยมได้เพียงชั้น 2 เท่านั้นสำหรับด้านบนดาดฟ้าไม่อนุญาตให้เข้าชม นอกจากนี้ด้านบนยังประกอบด้วยโดมทั้ง 4 ด้านและมีโดมขนาดใหญ่อยู่ตรงกลาง นอกจากสถานที่แห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว วิหารหริมันทิรสาหิบยังคงใช้เป็นที่ประกอบพิธีทางศาสนาด้วย

Tagged ,