เที่ยวเดลี (Delhi) เมืองหลวงเก่าแก่ แห่งอินเดีย

เมืองเดลี (Delhi)
เมืองเดลี (Delhi)
เมืองท่องเที่ยวสำคัญและเมืองหลวงเก่าแก่ที่มีความเป็นมานานกว่าห้าพันปีก่อนคริสตกาล เมืองนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย เช่น ซากมัสยิดโบราณเฟอรอซอาบัด (Ferozabad) อาคารสถาปัตยกรรมโบราณ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1325 เพื่อเป็นที่ฝังศพของนักบุญในอดีต (Sheikh Nizamuddin Aulia) ป้อมตุกกะลาบัด (Tughluqabad) ป้อมแดง (The Red Fort) ที่เคยเป็นเขตวังเก่า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุสานกษัตริย์โบราณหุมายุน (Humayun’s Tomb) และมัสยิดจามา (Jama Masjid)
ฤดูท่องเที่ยว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-เดือนมีนาคม

เมืองเดลี (Delhi)

เมืองเดลี (Delhi)

Tagged