เมืองศรีนครหรือศรีนาคา (Srinagar)

ไปเยือนถิ่นกำเนิดโรตี แดนชมพูทวีป อินเดีย
ดินแดนแห่งทะเลสาบและสายน้ำ

gclubclick.com เป็นอีกเมืองที่ตั้งอยู่บนหุบเขาและเป็นเมืองที่มีธรรมชาติงดงาม

มีสวนดอกไม้มากมาย เช่น สวนโมกุล (Mughal Gardens) สวนชาลิมาร์ (Shalimar) สวนนิชาท (Nishat) และสวนแคชเมียร์ (Chashmashahi) สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของเมือง เช่น ทะเลสาบดาล (Dal Lake) แหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่มีสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อ เช่น บ้านเรือนในทะเลสาบดาล ตลาดผักลอยน้ำ ท้องทุ่งแห่งทองคำ-โซนามาร์ค (Sonsmarg) ซึ่งในช่วงฤดูหนาวจะมีธารน้ำแข็งที่สามารถเข้าไปชมได้ นอกจากนั้นยังเป็นจุดตั้งแคมป์เดินป่ายอดนิยมอีกด้วย

ฤดูท่องเที่ยว เมืองนี้สามารถเที่ยวได้ทั้งปี แต่นักท่องเที่ยวจะหนาแน่นในช่วงชมดอกไม้ในฤดูร้อนราวเดือนเมษายน-กันยายน

Tagged , ,