เมืองเชนไน (Chennai) แหล่งวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

เมืองเชนไน (Chennai)
เมืองเชนไน (Chennai)
เมืองใหญ่อันดับที่ 4 ของประเทศ เป็นเมืองอุตสาหกรรมภาพยนตร์อันดับ 2 รองจากมุมไบ เป็นเมืองเก่าที่เชื่อกันว่าเป็นแหล่งวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลก และยังเป็นถิ่นกำเนิดนาฏศิลป์อินเดีย แหล่งประติมากรรม จิตรกรรมและงานศิลปะชั้นเลิศของประเทศ

เมืองเชนไน (Chennai)
มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ เช่น วัดเจ้าแม่ลักษมีกาปาลีชวา (Kapaleeshwar Temple) โบสถ์เซนต์โธมัส (The Santhome Cathedral Basilica Church) โบสถ์ที่เชื่อกันว่าเป็นที่ฝังศพของสาวกของพระเยซูที่มีอยู่เพียงแค่ 3 แห่งในโลกเท่านั้น อีก 2 แห่ง คือ ในประเทศสเปนและประเทศอิตาลี แหล่งผ้าทอกัญจีปุรัม (Kanchipuram) เทวาลัยไกรลาสนาถ ซึ่งสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอายุกว่า 1200 ปี และวัดวรทะราชาเปรุมาล (Varadaraja Perumal Temple) วัดโบราณเก่าแก่

ฤดูท่องเที่ยว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ์

เมืองเชนไน (Chennai)

เมืองเชนไน (Chennai)

Tagged , ,