เมืองเลห์-ลาดักฮ์ (Leh-Ladakh) ใกล้สนามบินเมืองศรีนคร (Srinagar)

อินเดียเหนือ
เมืองเลห์-ลาดักฮ์ (Leh-Ladakh) ใกล้สนามบินเมืองศรีนคร (Srinagar)

เมืองในหุบเขาฉายา “ทิเบตน้อย” แห่งดินแดนชมพูทวีป นับเป็นเมืองที่อยู่สูงที่สุดเพราะตั้งอยู่บนเขา ในช่วงฤดูหนาวราวเดือนมกราคม-ปลายเดือนกุมภาพันธ์จะมีหิมะตก ในเมืองดาลักฮ์นี้มีวัดพุทธนิกายมหายานตั้งอยู่ นอกจากนั้นเมืองนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนการค้าเส้นทางสายไหมที่เชื่อมต่อระหว่างเอเชียและยุโรป มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น พระราชวังเก่า gclub สต็อคพาเลซ (Stok Palace) วัดเฮมิส-วัดลามะนิกายหมวกแดง (Hemis Gompa) วัดธิคเซย์-วัดลามะนิกายหมวกเหลือง (Thiksey Gompa) ทะเลสาบพันกอง (Pangong Lake) ทะเลสาบน้ำเค็มที่อยู่สูงที่สุดในโลก และนูบร้าวัลเลย์ (Nubra Valley) หุบเขาที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์และเป็นแหล่งปลูกแอพริคอตเลื่องชื่อ

ฤดูท่องเที่ยว ระหว่างเดือนมกราคม-ปลายเดือนกุมภาพันธ์