ไฮเดอราบาด (Hyderabad) เมืองแห่งวัฒนธรรมอันน่าหลงไหล

เมืองไฮเดอราบาด (Hyderabad)

เมืองไฮเดอราบาด (Hyderabad)
เมืองไฮเดอราบาด (Hyderabad)
เมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องวัฒนธรรม อาหารอร่อยและค่าท่องเที่ยวไม่แพง นอกจากนั้นยั้งเป็นแหล่งจำหน่ายไข่มุกที่มีชื่อเสียงอีกด้วย แต่เดิมนั้นเป็นเขตรัฐอิสระปกครองตนเอง (ภายใต้การดูแลของประเทศอังกฤษ) ในยุคสมัยอาณานิคม จึงทำให้เมืองนี้มีตึกรามบ้านช่องและสถาปัตยกรรมแบบยุโรปหลายแห่ง

เมืองไฮเดอราบาด (Hyderabad)

เมืองไฮเดอราบาด (Hyderabad)
เมืองนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ เช่น ทะเลสาบฮุซเซน ซาการ์ (Hussain Sagar Lake) เมืองภาพยนตร์ราโมจิ (Ramoji) ป้อมโกลคอนดา (Golconda Fort) และประตูชัยชาร์มินา (Charminar) เป็นต้น

ฤดูท่องเที่ยว ระหว่างเดือนกันยายน-เดือนกุมภาพันธ์

Tagged ,