ป้ายกำกับ: เมืองเดลี (Delhi)

เมืองเดลี (Delhi)

เที่ยวเดลี (Delhi) เมืองหลวงเก่าแก่ แห่งอินเดีย

เมืองเดลี (Delhi) เมืองท่องเที่ยวสำคัญและเมืองหลวงเก่าแก่ที่มีความเป็นมานานกว่าห้าพันปีก่อนคริสตกาล เมืองนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย เช่น ซากมัสยิดโบราณเฟอรอซอาบัด (Ferozabad) อาคารสถาปัตยกรรมโบราณ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1325 เพื่อเป็นที่ฝังศพของนักบุญในอดีต (Sheikh Nizamuddin Aulia) ป้อมต […]

Read more