รีวิววัดทุ่งเศรษฐี จังหวัดขอนแก่น

วัดทุ่งเศรษฐี

ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ความเป็นมาของวัดทุ่งเศรษฐี หลวงตาท่านว่า "เป็นผืนดินศักดิ์สิทธิ์ เป็นผืนดินสามโลกธาตุ คือ สวรรค์ โลกมนุษย์ และโลกบาดาลมาบรรจบกัน" โดยตรงจุดสามโลกธาตุ หลวงตาท่านให้สร้าง "มหาเจดีรัตนะ" หรือ "มหาเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุ" ตั้งอยู่ท่ามกลางบึงน้ำล้อมรอบ 4 ทิศ และเจดีย์ทิศทั้ง 4 แทนมหาภูตรูป 4 คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ที่มาชื่อวัดทุ่งเศรษฐี เพราะจะมีเศรษฐีที่มาทำบุญกับเรา มีทั้งเศรษฐีน้อย เศรษฐีใหญ่ และว่าที่เศรษฐีน้อยทั้งนั้น แม้วันนี้บางคนยังไม่ได้เป็น วันหน้าก็ต้องได้เป็นอยู่ดี

 

วัดทุ่งเศรษฐี มหารัตนเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุ

ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธนีลวรรคโณศีโลทรัพยอุดม หรือ หลวงปู่ดำ โดยมีศูนย์กลางเป็นโลกมนุษย์ และอยู่ตรงกลางระหว่างจุฬามณีเจดีย์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ บรรจุพระเขี้ยวแก้วซี่บนขวา กับเจดีย์ในนาคพิภพบรรจุพระเขี้ยวแก้วซี่ล่างซ้าย

 

วัดทุ่งเศรษฐี ชั้นบาดาล ใต้ดิน

ภายใต้มหารัตนเจดีย์ เป็นชั้นบาดาล มีลักษณะเป็นห้องโถงใหญ่ สามารถใช้เป็นสถานที่อบรมสมาธิ อบรมจิตภาวนาแก่ศาสนิกชนโดยทั่วไป ภายในมีการจัดแสดงภาพปริศนามธรรม วงจรชีวิต เกิด แก่ เจ็บ ตาย

 

วัดทุ่งเศรษฐี สวนนรกภูมิ

ด้านนอกมีสวนนรกภูมิ ที่จัดแสดงวิบากกรรมต่าง ๆ ได้แก่ ลานนรกศีล 5 หรือนรก 5 ขุม, ลานพญายม, ลานพญานาค, ลานพระหิน จะมีหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาแฝงอยู่ตลอดทาง