รีวิววัดทุ่งเศรษฐี จังหวัดขอนแก่น

ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ความเป็นมาของวัดทุ่งเศรษฐี หลวงตาท่านว่า “เป็นผืนดินศักดิ์สิทธิ์ เป็นผืนดินสามโลกธาตุ คือ สวรรค์ โลกมนุษย์ และโลกบาดาลมาบรรจบกัน” โดยตรงจุดสามโลกธาตุ หลวงตาท่านให้สร้าง “มหาเจดีรัตนะ” หรือ “มหาเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุ” ตั้งอยู่ท่ามกลางบึงน้ำล้อมรอบ 4 ทิศ และเจดีย์ทิศทั้ง 4 แทนมหาภูตรูป 4 คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ที่มาชื่อวัดทุ่งเศรษฐี เพราะจะมีเศรษฐีที่มาทำบุญกับเรา มีทั้งเศรษฐีน้อย เศรษฐีใหญ่ และว่าที่เศรษฐีน้อยทั้งนั้น แม้วันนี้บางคนยังไม่ได้เป็น วันหน้าก็ต้องได้เป็นอยู่ดี   ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธนีลวรรคโณศีโลทรัพยอุดม หรือ หลวงปู่ดำ โดยมีศูนย์กลางเป็นโลกมนุษย์ อ่านต่อ